Sök
Filters
Stäng

1. Skriv ut returblanketten eller skriv ner informationen på ett papper om du inte har en skrivare tillgänglig.

2. Fyll i alla uppgifter.

3. Lägg returblanketten tillsammans med hela varan i ett paket och skicka tillbaka paketet till:

 

HairX
Kungsgatan 21
45130 Uddevalla
Sverige

OBS! HairX står ej för returkostnaden.

 

Din ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara, eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, påbörjas ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Vill du utöva ångerrätten ska du meddela oss detta klart och tydligt via e-post. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer själv att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan och ansvarar för att de kommer fram till oss. Vi återbetalar inte betalningar vi fått från dig för varor som kommit bort.

Du är ansvarig för värdeminskning av varor endast om du hanterar varan på annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Gäller ångerrätten löshår som är använt eller där förpackningen är bruten och inte kan återföras till försäljning är värdeminskningen 100%, och du måste då betala för den. Då löshår är en hygienvara anses 100% värdeminskning uppstå när du tar ut varan ur dess skyddande förpackning. Gäller ångerrätten övriga produkter får värdeminskningen bedömas från fall till fall, beroende på produkt.

Reklamationer

Vi garanterar att de varor du köper motsvarar den beskrivning som finns på produktsidan i webshopen. Vi garanterar också att löshåret är 100 % äkta remy.

Vi ersätter ej produkter som har blivit förstörda genom felaktig isättning, skötsel eller på annat sätt felaktig användning. Vi ansvarar ej för besvär på grund av ev. allergier etc. Det ligger på kundens ansvar att känna till sådant. Är du osäker - rådgör med din läkare.

Vi kan aldrig ta ansvar för, eller ge ersättning för felaktig installation av löshår - detta görs på frisörens/stylistens ansvar. Vid missnöje med installation av vårt löshår kontaktar du din frisör/stylist.

Vid reklamation av löshår så måste allt hår returneras tillsammans med fullständig beskrivning av vad som är fel. Avser reklamationen löshår som redan sitter i ditt hår ska håret plockas ur och skickas tillbaka till oss för kontroll. Sådana reklamationer ska göras inom 14 dagar från det att håret har installerats. Då löshår är en förbrukningsvara med begränsad livslängd accepterar vi inte sena reklamationer. Fästen får ej klippas bort. Kan vi konstatera att löshåret inte är 100 % remyhår ersätter vi dig med nytt hår eller pengarna åter. Är vi osäkra och/eller inte kan bedöma felet själva, skickar vi det för analys direkt till tillverkaren. Resultatet av denna analys beräknas till 4-5 veckor och först då kan vi ge er besked.

Om du reklamerar ett använt löshår, där reklamationen beror på felaktig skötsel, skickar vi tillbaka löshåret till dig efter att vi har kontrollerat det. Du som beställer ansvarar alltid för produkten-, när den är öppnad och använd. Vi avsäger oss ansvaret för hur produkterna används och sköts efter att förpackningen har brutits. För förbrukningsprodukter som löshår lämnar vi ingen garanti när produkten har tagits upp ur förpackningen. Dock garanterar vi att produkterna är äkta och 100 % remy.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev